M. de Jongere
Rotterdamse havenschilder

Het boek over Marius de Jongere

Kunsthandelaar Arthur Erfmann heeft de zoon en dochter van de schilder in september 2017 bereid gevonden mee te werken aan het boek over het werk van hun vader. Kunstschilder M. de Jongere verwierf in het midden van de vorige eeuw vooral bekendheid als Rotterdamse havenschilder. Naast havengezichten schilderde hij ook regelmatig landschappen. Af en toe kreeg hij een opdracht voor een totaal ander onderwerp, zoals: portret, bloemstuk, gebouw, genrestuk of vliegtuig. In het boek zullen enkele belangrijke vragen over de persoon en het oeuvre worden beantwoord.

Behalve olieverf schilderijen, maakte M. de Jongere ook vele etsen, litho's en aquarellen. In het boek zal aan de hand van die vier technieken een overzicht gegeven worden van de ontwikkeling van zijn werk. Op dit moment zijn wij bezig met het hoofdstuk Lithografie. Het boek zal eind 2019 gereed zijn.

Werk mee aan het boek

Wij zijn nog op zoek naar bijzondere onderwerpen en bijzondere havengezichten van Marius de Jongere. Als u denkt in het bezit te zijn van een dergelijk werk, dan bent u van harte welkom om dit ons te melden. Een selectie van deze bijzondere werken zal in het boek worden opgenomen.

Neem hiertoe contact op met Arthur Erfmann:

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, sturen wij u een notificatie wanneer het boek over Marius de Jongere zal worden uitgegeven. Tevens ontvangt u een optionele nieuwsbrief met nieuwe ontwikkelingen.