Privacyverklaring

mdejongere.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Indien u kiest voor inschrijving voor de nieuwsbrief, hebben wij enkele gegevens van u nodig. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor diensten waarom u specifiek hebt gevraagd, wanneer u zich registreert, of wanneer u uw gegevens aanpast.

Gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor communicatieve doeleinden en het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons beleid.

Uw gegevens beheren

Op uw verzoek verstrekken wij u binnen een maand tijd een volledig overzicht van uw persoonsgegevens of dragen wij zorg voor een veilige verwijdering van uw gegevens. Richt uw verzoek aan info@mdejongere.nl en gebruik hiertoe het e-mailadres dat bij ons bekend is. U ontvangt na verificatie van ons een overzicht van uw gegevens, dan wel een bevestiging van verwijdering.

Verstrekking van gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de nieuwsbrief. Wijzelf en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van mdejongere.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mdejongere.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U hebt nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

In geval wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.